Evsel Reverse Osmosis Sistemleri

Ters Osmos membranı nasıl bir yapıya sahiptir?

Ters osmos membranı poliamid’ten yapılmıştır. Membran cinsi TFC ( thin film compozite ) olarak isimlendirilir. Membran gözenekleri 1- 10 A ( Angtrom ) arasındadır. A° milimetrenin binde birine eşittir. Delik çapları o kadar küçüktür ki iyonların çoğu da dahil olmak üzere hemen hiç bir şey geçemez. Suyu bu derece ince bir delikten geçirmek için basınçlandırmak gerekir. Bu nedenle sistemde pompa vardır.

Ters Osmos uygulaması , ticari olarak yaygın bir kullanım alanı bulan ilk çapraz akışlı membranlı saflaştırma işlemidir. Ters Osmos , organik bileşenlerin çoğunu ve iyonların % 99 ‘unu uzaklaştırır.Ayrıca bu işlemle suda mevcut virüs, bakteri ve pirojenlerinde % 99.9 u tutulur.

Tezgahaltı Reverse Osmosis Ünitelerinin Kullanım Yerleri

 Konutlar , okullar, hastaneler, kamu kuruluşları ,sosyal tesisler gibi yerlerdeki yemekhaneler ve mutfaklarda

 Oteller, turistik tesisler, çay ocakları ,restoranlar, cafeler vb. yiyecek ve içecek hazırlanan işletmelerde kullanılabilir.

 İçme suyu elde edilmesi dışında farklı amaçlar içinde kullanılabilir. Örneğin ; düşük kapasiteli proseslerde , kozmetik madde üretiminde, deterjan üretiminde , tekstil ve matbaa boyalarının hazırlanmasında , cam yıkamasında vb. kullanılabilir.

1000 lt/gün kapasiteye kadar tezgahaltı olarak dizayn edilen bu ünitelerde filtrasyon kademeleri aşağıdaki gibidir ;

1.Kademe

5 mikrona kadar olan en kaba partüküller tutulur. Bu filtrasyonun amacı pompayı korumaktır.

2.Kademe

Membrana zarar verebilecek serbest klorun ve ayrıca organik maddelerin tutulması için aktif karbon filtresine geçer.

3.Kademe

Membranı tıkayabilecek 1 mikron büyüklüğündeki safsızlıklar süzülür.

4.Kademe

Membran sudaki tüm safsızlıkları süzer.

5.Kademe

Depodan veya doğrudan membrandan gelen su ikinci aktif karbon filtreye girer . Depoda bekleme nedeniyle oluşan koku varsa burada alınır.